Vad innebär inflation?

Blogg

Du kanske liksom många andra sett på nyheterna att inflationen i Sverige ökar. Det är inte goda nyheter, men kan vara svårt att veta exakt vad det innebär för dig som privatperson.

Inflation betyder i grund och botten att värdet på pengarna minskar. Du kan alltså köpa färre saker för samma mängd pengar. Det kan uppstå när många människor efterfrågar tjänster under en lång tid, utan att det finns tillräckligt för att erbjuda alla.

Att en vara i mataffären blir dyrare en kort period har inget med inflation att göra. Det kan bero på att det för tillfället finns brist. Inflation uppstår under en längre period och rör hela samhället.

Det är inte alltid lätt för Riksbanken att förutspå exakt hur framtiden kommer att se ut. Något som är verkligen unikt är att vad vi tror kommer hända med priserna påverkar faktiskt framtida priserna. Det vill säga, om du och många andra tror att priser kommer öka framöver så börjar du handla mer, vilket gör att efterfrågan på produkter ökar.

Indirekt skapar du alltså inflationen.

Vad är hög inflation?

Du har säkert hört äldre släktingar prata om att något var billigt förr. Kanske kostade biobiljetterna en tredjedel av vad de gör nu, eller så var godis nästan intill gratis. Det är naturligt att inflation sker, och varje år blir saker lite dyrare. Detta är inget att vara orolig för. Kronans värde minskar faktiskt lite varje år.

Så hur mäter man inflation? Om Riksbanken meddelar att inflationen överstiger cirka 3 % på ett år, då brukar de tala om en hög inflation.

Varför två procent?

Riksbanken valde ett lågt procenttal att ha som riktmärke eftersom låg inflation skapar bättre förutsättningar för dig och ditt företag. De har räknat att ut att lågt och ensiffrigt skapar ett stabilt samhälle. Om inflationen är för hög orsakar det ofta att inflationen varierar hela tiden och det gör att ekonomin blir så osäker att många inte vågar fatta ekonomiska beslut, eller tar fel beslut.

Att inflationen ligger på en stabil nivå är alltså lika viktigt som att den är låg. Hade den legat på en ännu lägre procent hade dock risken varit att det istället vänder och blir deflation, vilket är något Riksbanken vill undvika. Det kan också skapa stora ekonomiska svårigheter i Sverige.

En annan orsak till att Sverige valde 2 % som riktlinje är att många andra centralbanker runt om i världen har det. Det finns också andra orsaker som rör räntor, lågkonjunkturer, priser och löner.

Hög inflation i Sverige

Inflation kan drabba enbart ett land eller flera länder samtidigt. Många länder i Europa använder euro och det innebär att flera länder påverkas om euron blir starkare eller svagare. Men vi behöver inte nödvändigtvis drabbas av samma problem som exempelvis Tyskland om de har problem med minskat värde på pengar. Eller Ryssland som är utanför EU men ändå påverkar.

Däremot kan världsläget ändå påverka stabiliteten i Sverige, och det kan få konsekvenser som innebär både fördelar och nackdelar för vår ekonomi.

Det finns vissa tillfällen då inflationen har stigit på många håll i världen under samma period:

 • 1973 och 1979 – Dessa år blev världen drabbade av två stora oljekriser.
 • Under början på 90-talet – Inflationen steg rejält i Sverige på grund av bland annat löneökningar.
 • 2021 – På grund av efterskalven av coronapandemin och lockdown världen över.

Vad gör Riksbanken vid hög inflation?

Riksbanken brukar reglera en viss typ av ränta som kallas för reporänta för att undvika en för stor årlig ökning av inflationen. Så varför höjs räntan vid risk för hög inflation? Om de höjer reporäntan brukar börsen sjunka lite, och många handlar lite mindre. Det gör att högkonjunkturen inte ”spårar ur” och att allt hålls under kontroll.

Vad gör Riksbanken vid hög inflation?

Riksbanken måste jobba hårt för att motverka att inflationen blir för låg eller för hög. Det är för att de vill bibehålla en högkonjunktur och för att du ska konsumera och få samhället att gå runt.

Hyperinflation

Vid vissa tillfällen i historien har inflationen blivit så hög att det kallas för hyperinflation. Du har säkert hört talas om vad som hände i Tyskland för hundra år sedan. Det var efter första världskriget, och tyskarna var tvungna att betala miljontals mark för att köpa en liten bit mat. Pengarna blev alltså så värdelösa att du behövde miljarder mark för att kunna köpa något. Det finns många historier från äldre tyskar som minns hur deras föräldrar och farföräldrar gick runt med pengar i skottkärror för att kunna handla.

Problemet var främst att de tryckte upp mängder med nya pengar för att kunna betala skulder. Det gjorde att pengarna blev alltmer värdelösa, tills de till slut befann sig i hyperinflationen.

Brasilien blev också drabbat av hyperinflation. Detta skedde under slutet på 80-talet och inflationen var uppe på nästan 80 % vid några tillfällen. Det tog ett par år innan de fick bukt på den skenande inflationen och många brasilianare blev hårt drabbade av detta.

Hur uppstår låg inflation?

En för låg inflation kan helt enkelt innebära att saker stannar av allt mer. Detta kan vara negativt för dig med en bolån, då en hög inflation istället gör att lånet minskar i värde. En låg inflation kan betyda att du inte får effektiv hjälp för att betala av ditt lån. Utöver det så kan du ha svårt att höja din lön om du är ute efter en löneökning.

En låg inflation kan också bidra till att kronan försvagas mot andra valutor.

Deflation

Motsatsen till inflation kallas deflation och det betyder att prisnivån sjunker. Låg inflation är alltså inte en synonym till deflation. Det kan bland annat hända när vi får in en ny importerad produkt till Sverige som konkurrerar med rådande priser. Till slut leder det till att människor köper mindre av en produkt, och priserna kan behöva pressas ännu mer.

Dessa år har Sverige haft deflation:

 • 1766 – På den tiden Sveriges politik drevs av ”mössorna” och ”hattarna”. De försökte återställa penningvärdet vilket skapade deflation.
 • 1800-talet – Under detta århundrade hade Sverige deflation under långa perioder.
 • 1920 – 1922 – Efter kriget hade Sverige en deflationskris.
 • 2014 – Den senaste deflationen var endast för åtta år sedan.

Arbetslöshet och inflation

Det finns olika grafer och kurvor som visar att när arbetslöshet minskar så ökar också inflationen. Vi kan alltså säga att det finns ett samband mellan inflationen och arbetslöshet. Det kan bero på att arbetsgivare behöver arbetskraft, och de erbjuder därför högre löner för att lyckas anställa människor. De högre lönerna bidrar till att öka inflationen.

I Sverige är det dock lite annorlunda denna gång. Eftersom den nuvarande inflationen handlar mycket om höjda matpriser, el och olja är inte arbetsgivarna nödvändigtvis lika påverkade som de kan vara vid andra historiskt år med höga inflationsår. Det innebär att du kanske ändå inte kommer ha lättare att hitta jobb framöver. Tvärtom har Sverige just nu en ganska hög arbetslöshet på runt 8 %. Det oroar många långtidsarbetslösa och framtiden är oviss.

Sverige senaste 10 åren

Sedan mitten av 90-talet har inflationstakten varit riktigt låg i Sverige. Efter de höga inflationssiffrorna i slutet av 80-talet gick Riksbanken ut med att de ska försöka hålla inflationen på runt 2 % per år. Detta har de lyckats relativt bra med, och Sverige har haft en ganska jämn och låg inflation varje år sedan dess.

Det tidigare säkra läget i Sverige har gjort att vissa finansmän, investerare och andra känner sig dåligt förberedda för det ostabila läge som kan komma att råda i Sverige framöver. Vi har helt enkelt inte varit med om det här på många år och vissa företag har aldrig behövt kämpa i den typen av motvind som kan uppstå vid hög inflation. Det kan också innebära att du tar fel beslut när det kommer till din privatekonomi, just för att du inte har sett något liknande innan.

Sverige 2022

I januari 2022 började saker inom ekonomin att påverkas i Sverige och i februari blev det tydligt att inflationen kommer att förändras i Sverige. Det beror på världsläget. Pandemin, krig och mycket annat har kommit att spela en stor roll och konsekvenser av det innebär att de närmsta åren kommer att se lite annorlunda ut.

Det är inte så konstigt, många industrier har påverkats rejält av pandemin. Orsaker till det är att vi har rest mindre, konsumerat mindre på stan och rört oss i mindre umgängen. Något som givetvis har fått konsekvenser för många industrier, inte minst turistindustrin.

I mars kom flera nyheter som kan påverka dig som privatperson.

KPIF visade följande:

 • Den högsta inflationstakt vi haft på över tjugo år.
 • El och bensin blev rejält mycket dyrare.
 • Mejeriprodukter gick upp i pris. Inköp av mat kommer därmed bli dyrare.
 • Många gjorde stora inköp som hus, bilar och båtar vilket bidrog till ökad inflationstakt.
 • Inflationstakten hade gått upp med nästan 1 % på en månad.

En som har uttryckt oro över de kommande åren i Sverige är finansmannen Mats Qviberg. Han har bland annat talat om en framtida stökig tid i en intervju med Dagens Industri. Finansmannen har fått se sina företag falla nedåt på börsen den senaste tiden, en konsekvens av en inflation på uppgång.

Sverige ligger dock relativt okej till om vi jämför med hur det ser ut i andra delar av världen. Sett till Europa som helhet är inflationsgraden cirka 1 % högre än i Sverige, och i USA är den uppe på omkring 6 %.

Prognos

Du kan nog räkna med att inflationen kommer att bli ännu lite högre. För närvarande är den på sin högsta nivå sedan 1990-talet och senast i april gick Riksbanken ut med att de inte ser att den kommer att sjunka på sikt och deflation finns inte på kartan framöver. Många som arbetar med dessa typer av ekonomifakta har gjort samma typ av beräkning.

För att hindra att inflationen stiger i alltför snabb takt har reporäntan höjts från noll till 0,25 %. Den beräknas dock att fortsätta höjas något framöver fram tills att den ligger strax under 2 % om tre år.

Du kanske redan investerar eller har funderingar på att investera i guld. När det finns rädsla för inflation kan guldpriset gå upp, och för närvarande är det på en högre nivå än det senaste halvåret. Det är dock osäkert vad som kommer hända med priserna framöver då vissa prognoser pekar på att läget kommer stabilisera sig, medan andra hävdar att det kommer råda osäkerhet på marknaden under flera år.

Pandemin

Orsakerna till att inflationshöjningen kommer först nu, i svallvågorna av pandemin, är följande: Nu har restriktioner hävts i de flesta av världens länder, och kanske framförallt i Europa. Du kan äntligen gå ut och äta på restauranger, handla och resa. Många har längtat efter att få använda intjänade pengar och vi kan se att svenskar och andra européer handlar mer nu än innan pandemin. Vi tar igen för förlorad tid. Det påverkar givetvis vår ekonomi och därmed inflationstakten.

Du kanske också har upplevt att vissa saker inte har funnits i affärerna på sistone. Det bror på att många företag har haft svårt att hålla samma takt som konsumenterna då vi handlar så mycket nu. Flera saker har påverkats, till exempel frakttider, förnyelse av pass och mycket mer. Nu när det är svårare för företagen att hålla jämna steg höjer vissa sina priser. Dessa prishöjningar driver på inflationen.

Pandemin har dessutom förändrat människors vanor lite grann. Istället för att flyga runt till många olika destinationer har svenskar valt att köpa sommarstugor. Vi handlar också mer elektronik nu än innan pandemin. Det har inneburit att företag har haft en snedfördelning av varor. Vissa saker tar inte slut längre, och andra är oväntat mycket populära. Så småningom kommer företagen förmodligen hitta en balans och återigen få bukt med vad vi som konsumenter vill ha. Då kan mycket återställas för vad folk konsumerar. Därför tror de flesta också att den höjda inflationen inte kommer att bestå särskilt länge.

Detta är några av alla varor som har varit extra efterfrågade under och efter pandemin.

Sverige tabell:

 • Stora TV-apparater
 • Datorer
 • Sommarstugor
 • Trä (för tillbygge av altaner och liknande)
 • Friluftstillbehör (tält, sovsäckar, stormkök, pannlampor med mera)

Avslutningsvis

Ord som body, futanari, sonic, ninja och liknande kan ibland dyka upp om du söker på fakta om inflation, men de har inget med den svenska inflationen att göra.

Det kan vara viktigt att förstå några grundläggande termer för att kunna följa med i debatten som råder. Kunskapen gynnar dig i det stora hela för att kunna förstå Sveriges situation, men även i det lilla för att veta när du ska investera, låsa lånen eller andra beslut som rör din privatekonomi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *