Vad är ett Konsolideringslån?

Skuldkonsolidering är när en individ tar ett nytt lån för att betalatillbaka ett antal mindre lån, skulder eller räkningar som de för närvarande betalar på. Wikipedia beskriver order såhär: ”en term inom koncernredovisning som innebär att finansiella rapporter från ett moderbolag och (minst) ett dotterbolag eller intressebolag sammanfogas”. Skuldkonsolidering följer samma princip, vilket innebär att […]

Continue Reading
lånetipsen.se

Vad är Pantsättning? Allt du bör Veta

Vad är pantsättning? Det finns flera olika sätt att pantsätta saker, men dess funktion är alltid detsamma – att få ett lån. Enkelt uttryckt är en pantsättning en form av säkerhet vid lån där långivaren har möjlighet att ta tillbaka ett objekt för att lösa in din skuld, ditt lån, om du inte har möjlighet […]

Continue Reading
Ekonomisk flaskhals och brådskande behov av pengar: vad ska jag göra?

Anledningar till att Samla Lån

Att betala mer än en skuld i taget är inte ovanligt. Men om du kämpar för att balansera dina återbetalningar kan det vara värt att överväga skuldkonsolidering, även känt som att samla dina lån. Skuldkonsolidering sammanför alla dina befintliga skulder till en ny skuld, vilket kan hjälpa dig att hantera dina återbetalningar och ge dig […]

Continue Reading

Vad är ett Samlingslån?

Att samla dina lån, även känt som skuldkonsolidering innebär att du gör flera skulder, vanligtvis med höga räntor som kreditkortsräkningar, till en enda betalning. Ett samlingslån kan vara en bra idé för dig om du kan få en lägre ränta. Det hjälper dig att minska din totala skuld och omorganisera den så att du kan […]

Continue Reading

Vad är en Låneförmedlare?

En låneförmedlare, finansiell mellanhand, är ett företag eller en institution som agerar som en mellanhand mellan en långivare och konsumenten. Som dess namn antyder är låneförmedlare institutioner eller organisationer som förmedlar privatlån. Det finns olika typer av låneförmedlare som fyller olika syften, och det är det vi ska gå igenom i denna artikel. Först och […]

Continue Reading