Moderna sätt att Uppnå Positiv Avkastning på Volatila Marknader

Är du oroad över rådande marknadsförhållanden och undrar hur man kan tjäna pengar på börsen även om tiderna är ostabila och börsen är volatil? ’Absolute Return ’ Investeringsstrategi En investeringsstrateg som många använder är ”Absolute Return Investing”. Men vad i hela friden betyder det? För det första är målet med Absolute Return Investing att ge positiv […]

Continue Reading

Vad är en Nyemission? [Allt du Bör Veta]

Om ett företag skaffar kapital genom att sälja fler aktier blir resultatet en utspädning av befintliga aktieägares innehav. På ytan borde denna åtgärd leda till att aktiekursen sjunker. Eftersom priset på en aktie på marknaden baseras på investerarnas förväntningar kan nyemission emellertid ses som positiva eller negativa för aktiekursen – eller till och med båda […]

Continue Reading
lånetipsen.se

Vad är en Obligation? [Allt du Bör Veta]

I sin enklaste form är obligationer skuldförpliktelser. Ett företag eller en regering kan emittera obligationer för att skaffa kapital för ett visst företag. Företaget har därför lånat pengar och betalar ett överenskommet räntebelopp över tiden som betalning. Ränta eller avkastning Avkastningen för en obligation är den ränta som obligationsinnehavare (långivare) kommer att få från emittenten. […]

Continue Reading

Vad är ett Värdepapper? Vad Betyder Det?

De flesta av oss känner till de vanligaste termerna som beskriver traditionella värdepapper: aktier, obligationer, fonder och så vidare. Men ibland kan du se nya termer som du aldrig hört tigiare. Termen värdepapper är ofta en sådan. När det gäller obligationer kanske de flesta investerare känner till termerna ”skuldförbindelser” och ”räntebärande värdepapper.” Men kanske kanske […]

Continue Reading

Vad är en Aktie? Komplett Guide

Vad är en aktie? Ordet används fritt för att beskriva ägande på aktiemarknaden baserat på ett specifikt företag. Men när du köper ett företags aktier, vad köper du exakt? En aktie är ett allmänt begrepp som används för att beskriva ägarintygen för alla företag. En aktie avser däremot aktieintyget för ett visst företag. Att hålla […]

Continue Reading

Vad Påverkar Priset på en Aktie?

En av de första frågorna hos en ny aktieinvesterare är vad som är orsakerna till fluktuationer i aktiemarknaden och vad som påverkar priset på en aktie. Det finns givetvis inte ett enkelt svar på denna fråga eftersom att det finns en rad olika faktorer som påverkar priset på en aktie. Det finns många ”krafter” i […]

Continue Reading

Hur gör man en Aktieanalys?

Grundläggande analys av ett en aktie används för att bestämma ett företags ekonomiska och affärsmässiga välmående och prestation. Det rekommenderas alltid att göra en fullständig grundläggande analys av aktien innan du investerar om du planerar att göra långsiktiga investeringar för att göra kloka investeringar och placeringar av dina pengar. Om du är inblandad i marknaden […]

Continue Reading