Vad är en Aktie? Komplett Guide

Investeringar

Vad är en aktie? Ordet används fritt för att beskriva ägande på aktiemarknaden baserat på ett specifikt företag. Men när du köper ett företags aktier, vad köper du exakt?

En aktie är ett allmänt begrepp som används för att beskriva ägarintygen för alla företag. En aktie avser däremot aktieintyget för ett visst företag. Att hålla ett visst företags andel gör dig till en aktieägare.

Aktier finns i olika typer. Det finns vanliga aktier, aktier som ger dig rösträtt i företagsbeslut, och preferensaktier, som ger dig förtur på utdelningar.

Det finns också något som kallas ”konvertibla aktier”. Detta är i princip en preferensaktie med en möjlighet att konvertera till ett fast antal stamaktier, vanligtvis när som helst efter ett förutbestämt datum.

Aktier kan defineras som en typ av säkerhet som ger aktieägarna en andel av ägandet i ett företag.

Så vad betyder allt detta för dem som letar efter sätt att investera på aktiemarknaden?

En aktieandel ger dig en ägarposition, även kallad ”eget kapital”, i det företag som du köper aktien. Om du till exempel köper 100 aktier i Tesla, äger du en mycket liten del av företaget. Detta betyder inte att du äger någon specifik tillgång som innehas av företaget; det betyder att du äger en del, eller proportionell andel, av det totala företaget.

Som ägare av denna aktie har du i allmänhet rätt att sälja eller handla din aktie när som helst. Helst skulle du avveckla dina investeringar i en tid där du skulle få mer pengar för dina aktier än vad du ursprungligen köpte dem för. Beroende på vilken typ av aktier du köper kan du ha rätt till vissa rättigheter inom företaget, utanför din ekonomiska investering.

Hur fungerar aktiehandel?

Så nu när du kan svara på frågan ”vad är en aktie?” Det är dags att lära sig hur företag utfärdar aktier och hur aktiehandel ser ut när du är på investeringssidan av ekvationen.

Vad är ett aktie i ett företags sammanhang?

Företag betalar för sin verksamhet med två primära finansieringskällor. De emitterar obligationer för att skaffa ”skuld” -kapital, eller så säljer de aktier för att skaffa ”kapital”. Som aktieägare (aktieägare) får du vissa rättigheter. De flesta köper stamaktier, vilket berättigar dem till utdelning om företaget ger utdelning, att rösta om ärenden som kommer fram till styrelsen vid ett årsmöte och att sälja aktier när du vill på börsen.

Ett företag som emitterar aktier är ett Aktiebolag. Detta skiljer bildandet av till exempel enskilda firmor eller handelsbolag som inte består av aktier. Ett företags aktieupplevelser ökar eller minskar marknadsvärdet baserat på marknadens utbud och efterfrågan på aktier.

Detta marknadsvärde är delvis baserat på ett företags resultatoch på marknadens uppfattning om dess framtida tillväxtpotential. Om du till exempel köper 100 aktier till 300kr per aktie och investerar 30000kr kan aktiens pris stiga eller sjunka. Om det sjunker till 2800jr dollar per aktie förlorar dina 100 aktier 2000 dollar i marknadsvärde. Om aktiens pris per aktie växer till 3300kr har du en vinst på 3000kr.

Förutom marknadsvärdet har du rätt till utdelning om företaget ger sådan. Detta är en fördelning av företagets vinst. Till exempel, om ett företag ger en utdelning på 5kr  per aktie, tjänar dina 100 aktier dig ytterligare 500kr per år.

Hur ser aktiehandel ut som investerare?

En aktieägare är varje person som köper aktier i ett företag. Aktieägare köper vanligtvis aktier på en börs som stockholmsbörsen. Du kan köpa och sälja aktier online via en aktiemäklare eller genom ett investeringsförmedlingsföretag som också ger råd men tar ut en avgift, eller så kan du göra det helt själv.

Aktieägare bygger en portfölj med aktier genom direkt ägande eller genom att köpa aktier i en fond, ett företag som förvaltar tusentals människors fonder och väljer en portfölj med många aktier. Aktiemarknadens långsiktiga planering bygger på historisk prisuppgång. Naturligtvis stiger marknaderna inte enbart utan kan också falla. Dramatiska värdeförändringar har inträffat många gånger genom historien, inklusive några mycket snabba och dramatiska prissättningar tidigt under 2010.

På lång sikt har företag som är exceptionellt välskötta, konkurrenskraftiga och väl kapitaliserade (genom både eget kapital och skuld) tenderat att överträffa marknadsgenomsnittet. Att köpa aktier är den föredragna metoden som folk använder för att äga en liten bit av företag med tillväxtpotential.

De flesta investerare som just har börjat har naturligtvis förmodligen inte pengar för att bygga en väl diversifierad portfölj med enskilda aktier och skulle vara bättre att komma igång med ett urval av lågprisindexfonder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *