lånetipsen.se

Vad är Hävstång och Hur Fungerar Hävstångsinvesteringar?

Investeringar

Vad är hävstång och hävstångsinvesteringar?

Du har säkert hört termen hävstångsinvesteringar i investeringssammanhang, men vad betyder det egentligen?

Hävstång är användningen av en mindre mängd kapital för att få exponering för större handelspositioner. En hävstång på 10: 1 innebär att för att öppna och behålla en position är den nödvändiga marginalen en tiondel mindre än transaktionsstorleken. Så om du har ett kontovärde på 10 000 kronor kan du med hjälp av hävstång göra en affär för 100 000 kronor.

Marginalbeloppet avser den procentandel av den totala kostnaden för handeln som krävs för att öppna positionen. Så om du vill handla handla 10 000 kr på en finansiell tillgång som har en hävstång på 10: 1 skulle marginalkravet vara 1 000 kr.

Hävstång används när en person satsar eller handlar för skillnadskontrakt. Du kan sprida satsningar eller handla dessa över en mängd olika finansiella tillgångar, inklusive valutor, index, råvaror och aktier. Naturligtvis är vissa marknader mer volatila än andra. Detta innebär att hävstången kan begränsas till mindre kapitalmängder. I valutahandel med exempelvis handel kan hävstångsräntor i detaljhandeln börja med cirka 30: 1, jämfört med cirka 5: 1 för aktier. Hävstångsnivåerna kan också variera beroende på vilken typ av handlare du är. Medan hävstångsnivåerna för forex är runt 30: 1, är de cirka 500: 1 för professionella kunder. Även om professionella kunder har tillgång till högre skuldsättningsräntor måste de uppfylla strikta kriterier för att vara berättigade.

Hävstång kan låta som en mycket tilltalande aspekt av handeln, eftersom vinster kan multipliceras oerhört. Men hävstång är ett tveeggat svärd – det är viktigt att komma ihåg att förluster också kan multipliceras lika lätt.

Hur man handlar med hävstång

Att förstå marginal och hävstång och skillnaden mellan de två kan ibland orsaka förvirring. Det är viktigt att inse att marginalen är den mängd kapital som krävs för att öppna en handel. Hävstång är det förhållande som tillämpas på marginalbeloppet för att fastställa hur stor en handel ska placeras.

Hävstångshandel antas mer troligt av de korta kursrörelserna. Det skulle vara mycket mindre lämpligt för alla som investerar långsiktigt, till exempel över flera år eller till och med årtionden. I detta fall skulle en ”köp och håll” -metod vara mer lämplig. Med tanke på den korta horisonten för de flesta valutaköp med mera är det vettigt att förstärka sin handelskapacitet med hävstångseffekt.

Det är viktigt för alla handlare att tänka på riskerna med hävstångshandel. Många handlare ser sin marginal utplånad otroligt snabbt på grund av en för hög hävstång.

Nybörjare bör vara särskilt försiktiga när de handlar med marginal. Det är bäst att vara mer försiktig och använda en lägre hävstång. Lägre hävstång innebär att handlare är mindre benägna att utplåna hela sitt kapital om de gör misstag.

Det rekommenderas att en näringsidkare börjar med en hävstång som är lägre än deras maximala hävstångsersättning. Detta gör det möjligt för handlare att hålla sina positioner öppna för full storlek, även om de upplever negativ avkastning. Låt oss till exempel säga att du har en maximal hävstång på 10: 1 och öppnar en position med den hävstången på ett 10 000 kronors konto

Näringsidkaren har nu en positionsstorlek med ett tillgångsvärde på 100.000kr. Detta innebär att en prisrörelse på 1% kommer att utplåna positionen helt. Tänk också på att om positionen förlorar 5 000 kr kan mäklaren minska näringsidkarens position. Detta beror på att näringsidkaren nu bara har 5 000 kr tillgängligt kapital, och 10: 1-hävstång innebär att denne högsta tillåtna position bör vara 50 000 dollar inte 100 000 dollar.

Att minska hävstången, låt oss säga till 5: 1 med ett initialt utlägg på 10 000 dollar, kommer att innebära att positionen nu är 50 000 dollar och ett drag på 1% kommer att vara lika med 500 dollar. Att hålla hävstångsräntorna låga innebär att näringsidkaren tappar pengar är det mindre troligt att utplåna hela eller en betydande del av sitt kapital.

Beräkning av skuldsättningsgrad

En viktig aspekt vid användning av hävstång är att förstå hur man beräknar förhållandet. Formeln för hävstångseffekt är:

L = A / E

där L är hävstång är E marginalbeloppet (eget kapital) och A är tillgångens belopp.

Så att dela tillgångens belopp med marginalbeloppet ger förhållandet mellan hävstång.

Det är också möjligt att börja med marginalbeloppet och tillämpa en skuldsättningsgrad för att bestämma positionens storlek. I detta fall skulle formeln vara A = E.L. Att multiplicera marginalbeloppet med hävstångsgraden ger därför tillgångens storlek på en näringsidkares position.

De flesta handlare fördelar risker på olika marknader, vilket innebär att de inte lägger alla sina ägg i en korg. Detta kan göras genom att ta olika positioner på olika marknader. När så är fallet kan det vara nödvändigt att göra beräkningar för att bestämma saker som substansvärde eller ackumuleringsvärdet av en näringsidkares positioner.

Tack vare plattformsteknologi som de flesta mäklare erbjuder är det lättare att övervaka alla parametrar och öppna eller stänga enskilda positioner efter behov. Ännu viktigare, det kan hjälpa en näringsidkare att räkna ut om positioner passar inom deras totala hävstångsbelopp, vilket bör vara mindre än det maximala hävstångsbeloppet som mäklaren tillåter.

Handel med risk och hävstång

Det viktigaste att förstå när man talar om hävstångseffekt är risken. Risk finns i alla typer av handel, men hävstångseffekt kan orsaka både ökade vinster och förluster. Det vore klokt för handlare att ägna särskild uppmärksamhet åt att välja hur mycket hävstång de ska använda. Hävstångsgraden bör bestämmas före handel. Det är mycket frestande att handla i en större storlek än vad som ursprungligen bestämdes om du har en rad vinster.

Att fördubbla din risk på engångsbasis kan gynna en näringsidkare om de råkar få den engångsrörelsen. Men att göra en missbedömning kan göra att du hamnar i en mycket större förlust än vanligt. För att minska riskerna i handeln bör du planera din handelsstrategi i förväg.

Två faktorer kan beaktas när man bestämmer vilken hävstångseffekt som ska tillämpas på en portfölj: hur stor risk att ta per handel och hur stor risk att ta per dag. Att undersöka detta via procentsatser gör det enklare. För det första kan en investerare avgöra hur mycket risk de är villiga att ta per dag.

Detta innebär att man bestämmer det högsta belopp man är villig att förlora på en handelsdag. Det kan till exempel vara mellan 1% och 2%. Om en handlare använder 2% som maximal daglig risk skulle det ta 50 dagar med dåligt förlorade affärer i rad för att utplåna sitt kapital, vilket förhoppningsvis är extremt osannolikt att hända.

En näringsidkare bör också avgöra hur många affärer de vill göra per dag. Detta kan vara ett bestämt antal eller ett maximalt antal. Till exempel kan en näringsidkare besluta att oavsett marknad kommer de att göra tre affärer om dagen. Eller så gör de högst tre affärer på en dag. I båda fallen kan näringsidkaren dela den procentsats som de är villiga att riskera per dag med detta nummer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *