Hur gör man en Aktieanalys?

Investeringar

Grundläggande analys av ett en aktie används för att bestämma ett företags ekonomiska och affärsmässiga välmående och prestation. Det rekommenderas alltid att göra en fullständig grundläggande analys av aktien innan du investerar om du planerar att göra långsiktiga investeringar för att göra kloka investeringar och placeringar av dina pengar.

Om du är inblandad i marknaden kanske du också har ordet ”teknisk analys”. Teknisk analys är ett bra tillvägagångssätt för att hitta aktierna för in- och utgångstid för intradagshandel eller på kort sikt. Här tittar vi på diagram, trender och mönster. Du kan göra bra vinster med olika tekniska indikatorer effektivt. Men om du vill hitta ett antal bra aktier att investera i, vilket kan ge dig god avkastning år efter år, är den grundläggande analysen det verkliga verktyget som du måste använda.

Detta beror på att för att få flera gånger avkastning på dina pengar (säg 5x eller 10x) måste du förbli investerat i en aktie på lång sikt, även om det i vissa fall är möjligt att få snabb avkastning, men det är väldigt svårt. Medan de tekniska indikatorerna visar dig tecken på kort sikt när det finns en nedåtgående trend eller små motgångar, måste du dock förbli investerad i det aktien om företaget är fundamentalt starkt.

I sådana fall måste du vara säker på att beståndet kommer att växa och ge god avkastning i framtiden och undvika kortvarig underprestation. Kortsiktiga marknadsfluktuationer, oundvikliga faktorer eller missförhållanden påverkar inte det grundläggande i det starka företaget på lång sikt.

I det här inlägget ska vi diskutera hur man gör grundläggande analyser av aktier. Här kommer vi att utarbeta några riktlinjer som om du följer med disciplin kan du enkelt kunna välja fundamentalt starka företag.

Hur gör man grundläggande analyser av aktier?

Här är de grundläggande viktiga stegen som du måste utföra för att analysera grunderna för ett företag på aktiemarknaden. De är väldigt enkla, men ändå effektiva för att hitta fundamentalt friska företag.

Använd de ekonomiska förhållandena för en överblick

Det finns massor av aktier noterade på börsen. Om du börjar läsa finanserna för alla dessa företag (dvs. balansräkning, resultaträkning etc.), kan det ta år. De flesta företags årsrapporter är cirka 200-300 sidor långa. Och det är inte värt din tid att läsa varje företags rapport.

Ett bättre tillvägagångssätt är först att kortlista några bra företag baserat på några kriterier. Och sedan studera dessa företag en efter en för att välja det som passar dig bäst.

För den inledande granskningen av aktierna kan du använda olika finansiella nyckeltal som priskvot (PE), pris / bokfört värde (PBV), ROE, CAGR, aktuellt förhållande, utdelningsavkastning etc.

Förstå företaget

När du har granskat företagen utifrån ovanstående kriterier är nästa steg att undersöka dem. Det är viktigt att du förstår det företag du investerar i. För om du inte gör det kommer du inte att kunna avgöra om företaget presterar bra eller dåligt, om företaget fattar rätt beslut för sitt framtida mål eller inte; om deras konkurrenter gör bra eller dåligt ifrån sig jämfört med dem och viktigast av allt om du ska behålla eller sälja aktien.

Därför är det viktigt att du förstår företaget. Frågor som vad är dess produkter / tjänster, som leder företaget (grundare / marknadsförare), ledningseffektivitet, konkurrenter, etc. borde vara kända för dig.

Ett enkelt sätt att förstå företaget är att besöka deras webbplats. Gå till företagets hemsida och kolla igenom deras viktigaste sidor såsom ”om oss”, ”produkter”, ”info” ” styrelse” med mera. Läs företagets uppdrag och vision. Vidare, om du hittar företagets årsredovisning, ladda ner och läs den. Denna rapport kommer att ge fördjupad kunskap om företaget.

Vidare, om du kan förstå företagets produkter, tjänster och vision och tycker att det är attraktivt, fortsätt sedan vidare till nästa steg. Annars, ignorera det företaget.

Studera företagets ekonomiska resultat

När du väl har förstått företaget och tycker att det är tilltalande måste du därefter kontrollera företagets finanser som balansräkning, resultatförluster och kassaflödesanalyser.

Som en tumregel kan intäkter / försäljning, nettovinst och marginalökning under de senaste fem åren betraktas som ett gott tecken för företaget. Därefter måste du också kontrollera andra finansiella poster som rörelsekostnader, kostnader, tillgångar, skulder etc.

Var kan du hitta ekonomin för ett företag som du är intresserad av att investera? Det beror på om det är ett svenskt bolag eller inte. Är det ett stort bolag presenteras detta ofta på deras hemsida. För svenska bolag kan du titta på Allabolag.

Studera företagets ekonomiska resultat för de senaste fem åren

Det krävs att du studerar företagets ekonomi noggrant för att välja ett bra lager för långsiktiga investeringar. Om du inte vet hur du läser ekonomi för ett företag kan du studera bokslut och nyckelkursanalys.

Kontrollera skulder och röda flaggor

Den totala skulden i ett företag är en av de största faktorerna att kontrollera innan man investerar i ett aktie. Ett företag kan inte prestera bra och belöna sina aktieägare om det har en enorm skuld. De måste betala tillbaka skulden och också betala ränta på de lånade pengarna innan något annat. Kort sagt, undvik företag med enorma skulder.

Som en tumregel ska du alltid investera i företag med en skuldsättningsgrad på mindre än ett. Du kan använda detta förhållande vid den första granskningen av aktier eller annars kontrollera det medan du läser ett företags ekonomi.

Dessutom kan andra röda flaggor i företaget vara kontinuerligt sjunkande vinst / marginal, låg likviditet och pantsättning av aktier.

Hitta företagets konkurrenter

Det är alltid bra att studera kollegor i ett företag innan du investerar. Förstå vad detta företag gör som dess konkurrenter inte gör.

Vidare borde du kunna svara på frågan om varför du investerar i det här företaget och inte någon av dess konkurrenter. Svaret bör vara övertygande saker såsom Unique selling point (USP), konkurrensfördel, lågprisprodukter, varumärkesvärde, framtidsutsikter (kommande projekt, ny anläggning) etc.

Du kan göra en enkel google-sökning för att hitta företagets konkurrenter. Studera konkurrenterna i detalj innan du investerar.

Analysera framtidsutsikter

De flesta bra investeringar baseras på företagets framtida aspekter / potential och knappast på deras nuvarande situation. Investerare är intresserade av hur mycket avkastning de kan få från sina investeringar i framtiden. Investera därför alltid i ett företag med starka långa framtidsutsikter. Välj bara de företag att investera vars produkt eller tjänster fortfarande kommer att användas om tjugo år framöver.

Dessutom är det ingen mening att investera i ett företag som arbetar inom en industri som är utdöende utan framtidsplaner.  Detta för att dessa produkter att bli föråldrade med tiden.

Om du planerar att investera på lång sikt är företagets långa livslängd ett viktigt kriterium att kontrollera. Kontrollera vidare framtidsutsikter, expansionsmöjligheter, potentiella inkomstkällor i framtiden etc.

Sammanfattning

Grundläggande aktie analys är en gammal och beprövad metod för att hitta starka företag för långsiktiga investeringar. I det här inlägget diskuterade vi hur man gör den grundläggande analysen av aktier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *