Så påverkar inflationen människors sätt att leva

Ekonomi

Under 2022 tog inflationen fart, både i Sverige och runt om i stora delar av världen. Det har fått stora konsekvenser på hela samhället och inte minst har befolkningen i många länder behövt anpassa sitt eget sätt att leva. Av det mesta att döma ser inflationen på att fortsätta i en hög takt under 2023 och det aktualiserar frågan om hur det påverkar svenskars sätt att leva sina liv. På vilka sätt märks förändringar i människors sätt att leva allra tydligast till följd av den höga inflation som nu tagit ett fast grepp om världsekonomin?

När världsekonomin är skakig får det konsekvenser på många håll i samhället och det innebär i slutändan att människorna som befolkar samhället påverkas på fler än ett sätt. När effekten av inflation, ökade bränslepriser och oro i vår omvärld växer kan det tvinga fram stora beteendeförändringar i människors levnadsmönster.

Men det påverkar också företag, som nu måste vara verksamma på en marknad i gungning och med en konjunktur som går åt ett negativt håll. Det faktum att prishöjningar nu syns på många håll i samhället har fått en del företag att gå i konkurrens, eller åtminstone ha stora problem att visa positiva siffror på nedersta raden. En del branscher är naturligtvis mer hårt drabbade än andra, men andra är mer skonade och har klarat sig igenom den ekonomiska krisen bättre. Ett sådant exempel är Sverige Online Casino där spelandet ser ut att fortsätta bland stora delar av den svenska befolkningen.

Det faktum att många företag och branscher påverkas av inflationen och dess många konsekvenser får i sin tur en påverkan på människor. Enskilda liv påverkas när företag behöver skära ner på personalkostnader eller trycka på stopp i sin produktion. Med en ökad arbetslöshet kommer också konsekvenser för familjer runt om i landet.

Inflationen har fortsatt under inledningen av 2023 och från Riksbankens sida är man tydliga med att det behövs en mer stabil, lägre inflation igen. Under lång tid i Sverige låg inflationen på väldigt låga nivåer och man hade snarare svårt att nå upp till det inflationsmål på 2% per år som gällde. Anna Breman, förste vice riksbankschef, har varit tydlig med att inflationen har blivit kännbara för både hushåll och företag.

Men på vilka sätt påverkar den höga inflationen människors sätt att leva i Sverige under 2023?

Hög inflation tvingar fram räntehöjningar

En tydlig konsekvens av en inflation som ligger på en hög nivå är att Riksbanken, som har i uppdrag att styra den svenska reporäntan, har känt sig nödgade att höja densamma. Det betyder i praktiken att många svenska hushåll för ökade räntekostnader varje månad, eftersom det är många som är belånade på höga nivåer.

I inledningen av 2023 förväntas ytterligare räntehöjningar från Riksbankens sida, åtminstone om man ska tro den förste vice riksbankschefen Anna Breman och hennes uttalanden. Då inflationen har fortsatt att stiga under vintermånaderna kan man behöva höja räntan ytterligare i februari månad. Det gäller också att ha tålamod med den typen av åtgärder eftersom penningpolitik är tidskrävande innan det får effekt.

För många svenskar innebär det här att räntekostnader som redan har blivit högre kommer att fortsätt bli högre den närmsta tiden, om inte inflationen vänder. En nyckelfaktor för att vända på trenden är att inflationsutvecklingen också vänder. Högre räntekostnader innebär i sin tur att det återstår mindre pengar i plånboken varje månad, vilket oundvikligen får konsekvenser på människors sätt att liva.

Inflation och prishöjningar går hand i hand

Inflationen har drivits på av en rad olika prishöjningar, men det finns också en effekt som går åt andra hållet, där den ökade inflationen och skakiga ekonomiska marknaden får prishöjningarna att fortsätta. Det skapar en situation där det blir dyrare att leva som privatperson, och dyrare att bedriva verksamhet som företag.

Samtidigt beror prishöjningarna som syns på flera områden i samhället på en rad olika saker, däribland den oroliga situation som råder rent säkerhetspolitiskt. Det krig som pågår i Ukraina har skapat en situation där bränsleprinserna gått upp, eftersom tillgången på rysk gas och olja har minskat. Med en minskad tillgång, men en konstant efterfrågan, har priserna ökat markant.

Eftersom bränsleprinserna påverkar många olika branscher och företag har det här också gjort att det krävts prishöjningar på många andra varor och tjänster. Det tydligaste exemplet är förmodligen livsmedel. Nog är det många svenska hushåll som märker av en månatlig skillnad på matkontot. När man går till mataffären för att handla har man helt enkelt fått vänja sig vid högre priser.

Därtill ska man bära med sig att inflation per definition innebär att värdet på pengarna minskat. Det du fick för 100 kronor igår behöver du plötsligt betala 101, 102 eller 103 kronor för nästa dag. När utvecklingen fortsätter att gå åt det hållet gör det att prishöjningarna inte bara gör att allting blir dyrare, pengarna man betalar med blir värda mindre. Effekten blir således dubbel och i slutändan får man som privatpersoner mindre kvar i plånboken, men också mindre i sin matkorg.

Människor måste prioritera annorlunda 2023

En sak är säker och det är att många människor måste prioritera annorlunda under 2023, för att få budgeten att gå ihop och livet att rulla på. Som alltid handlar det om att prioritera de viktigaste utgifterna och skära ner på sådant som man klarar sig utan. Att betala för mat, kläder, boende och annat livsviktigt går aldrig att komma ifrån. Men att betala för nöjen och annat som man egentligen klarar sig utan får betecknas som en lyx. Det kan bli viktigt att sätta en budget varje månad.

Det återstår att se vad det här gör med köpkraften hos den svenska befolkningen. En minskad köpkraft kommer att göra det svårare för många företag att sälja saker och tjänster, eftersom konsumenterna har mindre pengar att spendera. Det i sig kommer att kunna leda till en situation där fler företag får det tuffare.

Det är potentiellt karga tider som väntar för människor i Sverige, och alldeles uppenbart handlar 2023 om att prioritera mellan sina olika utgifter på ett så smart och effektivt sätt som möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *