Vad är Skuldkvot och hur Beräknas Den?

Banklån Ekonomi Privatlån

Skuldkvot är egentligen ett sätt att mäta din skuldsättningsgrad i förhållande till din inkomst.

Skuldkvoten överraskar många lånesökande som alltid har betraktade sig själva som bra penningförvaltare, men nu upptäcker att skuldkvoten säger någonting annat. Oavsett om de vill köpa ett hus, finansiera en bil eller konsolidera skulder, bestämmer förhållandet om du kommer att kunna hitta en långivare.

Förhållandet mellan skuld och inkomst

Vid granskning av låneansökningar beräknar långivare förhållandet mellan en persons skuld och inkomst. I USA har standarden för att kvalificera sig för ett bostadslån varit 43 procent. Om månatliga skuldbetalningar överstiger 43 procent av den beräknade inkomsten är det osannolikt att personen inte kvalificerar sig, även om han eller hon betalar alla räkningar i tid.

Generellt föredrar konventionella bostadslångivare att din lånegrad är lägre än så, cirka 30% för att försäkra att du har råd med betalningarna, men sanningen är att kvalificerande standarder varierar från långivare till långivare.

För andra typer av lån – till exempel skuldkonsolideringslån – måste en andel falla inom ett maximalt intervall på 36 till 49 procent. Utöver det är det osannolikt att kvalificera sig för ett lån.

Skuldsättningsgraden, skuldkvoten,  överraskar många lånesökande som alltid betraktade sig själva som bra penningförvaltare. Oavsett om de vill köpa ett hus, finansiera en bil eller konsolidera skulder, bestämmer förhållandet om de kommer att kunna hitta en långivare.

Vad är en skuldkvot?

Skuldkvoten är beloppet för dina totala månatliga skuldbetalningar dividerat med hur mycket pengar du tjänar i månaden. Det gör att långivare kan bestämma sannolikheten för att du har råd att betala tillbaka ett lån.

Om du till exempel betalar 20000 tusen i månaden för en inteckning, 3000kr i månaden för ett billån och 7000kr i månaden för ditt kreditkortsaldo, har du en total månadsskuld på 30000 kr.

Om din månatliga bruttoinkomst är 70000kr delar du upp den i skulden (30000 kr / 70000kr) och din skuldkvot är 42,8%.

De flesta långivare vill att din skuldkvot ska vara under cirka 30-40%. Du kan dock få en ”kvalificerad” inteckning (en som uppfyller vissa låntagar- och långivarstandarder) med en skuldkvot på upp till 43%.

Förhållandet beräknas bäst på månadsbasis. Till exempel, om din månatliga lön är 20000kr och du betalar 4000kr per månad i skuldbetalning för lån och kreditkort, är din skuldkvot 20 procent (4000kr dividerat med 20000kr = 0,20).

Sagt på ett annat sätt, förhållandet är en procentandel av din inkomst som är förutlovad till skuldbetalningar. Om ditt förhållande är 40% betyder det att du har förutlovat 40% av din framtida inkomst för att betala skulder. Och även om du inte betalar dina skulder består skulden fortfarande. Och ännu värre, räntorna växer.

Vad är en bra skuldkvot?

Det finns inget svar som passar alla när det gäller vad som utgör en sund skuldkvot. Det beror snarare på en mängd faktorer, inklusive din livsstil, mål, inkomstnivå, jobbstabilitet och tolerans för finansiell risk.

Men det finns allmänna tumregler att följa när du bestämmer om ditt förhållande är bra eller dåligt:

Skuldkvot: 0-35%: Långivare betraktar detta intervall som en återspegling av sund ekonomi och förmåga att betala tillbaka skulder. Ett förhållande på 35% representerar en ”hanterbar” skuldnivå i förhållande till din inkomst, där du ”troligen har pengar kvar för att spara eller spendera efter att du har betalat dina räkningar.

36%- 43%: Även om du fortfarande kan hantera din skuld på ett adekvat sätt, har du en ökad risk att komma kort om din ekonomiska situation förändras. Du kanske fortfarande kan kvalificera dig för de flesta lån, inklusive inteckningar, men du har lite utrymme för misstag och problem. Bara av den anledningen bör du leta efter möjligheter att få din skuldkvot i bättre form.

44%- 50%: Även om du fortfarande kan kvalificera dig för mindre lån kommer du att ha svårt att landa en inteckning när din skuldkvot överstiger 43%, men det har nyligen gjorts ansträngningar för att lätta på den standarden. Om du är i den här kategorin är det dags att överväga att registrera dig i en skuldhanteringsplan eller annat skuldlättringsprogram för att förbättra din andel och öka din kreditvärdighet.

Över 50%: Detta betraktas generellt som en ohälsosam skuldnivå för de flesta hushåll och bör fungera som en röd flagga för att börja arbeta med att minska din skuldbörda ASAP. Vid detta förhållande kommer du att ha problem med att kvalificera dig för de flesta lån och riskerar en finansiell kris om dina kostnader stiger eller inkomst minskar. Om din skuldkvot är över 50%, rekommenderar vi att du undersöker kreditrådgivning och / eller konsoliderar skuldbetalningar.

Beräkna din skuldkvot i fyra enkla steg

Tricket för många blivande låntagare är en budget innan de handlar för ett lån. Att sänka en skuldkvot kan vara skillnaden mellan en dröm som uppfylls och avslag. Beräkna din skuldkvot i enkla fyra steg:

Lägg samman vad du är skyldig, inklusive kreditkortsskulder, hyres- eller inteckningsbetalningar, billån, studielån och allt annat som du förväntas göra en konstant månadsbetalning på.

Beräkna sedan din inkomst: löner, utdelning och frilansinkomst, underhåll osv.
Konvertera nu var och en av dem till en månatlig siffra. Om din årliga inkomst är 600 tusen är den månatliga summan 5000kr. Gör detsamma för skulder. Om din årliga skuldsumma är 300000kr, är ​​den månatliga summan 25000kr.

Dela nu din skuld med din inkomst och multiplicera med 100 för att komma fram till en procentsats som representerar din skuldkvot. I det här exemplet skulle det vara 300000 dividerat med 600 000 = 0,5 x 100 = 50%.

Månatliga kreditkortsbetalningar (du kan använda minsta betalning vid beräkning av din skuldkvot)

 • Månatlig inteckning (inklusive försäkring, skatt, etc)
 • Månatlig bilbetalning
 • Månatliga studielånbetalningar
 • Månatliga privatlånbetalningar
 • Månatliga lånekonsolideringslån

Inkomster som ingår i din månadsinkomst vid beräkning av skuldkvot

 • Inkomst från löner
 • Inkomst från egenföretagande (se till att det kan verifieras via deklaration)
 • Inkomst från underhåll
 • Inkomster från barnbidrag
 • Inkomster från sociala bidrag
 • Inkomst från pension
 • Inkomster för funktionshinder
 • Intäkter från investeringar som hyresfastigheter, aktieutdelning och obligationsränta (måste dokumenteras på skattedeklarationer)

Månatliga betalningar som inte ingår i formeln skuldkvot

Många återkommande månadsräkningar bör inte inkluderas i beräkningen av din skuldkvot eftersom de representerar avgifter för tjänster och inte upplupna skulder. Dessa inkluderar vanligtvis hushållsutgifter som:

 • Månatliga verktyg, inklusive sophämtning, el, och vatten
 • Betalad tv (kabel, satellit, streaming) och internettjänster
 • Bilförsäkring
 • Sjukförsäkring och andra medicinska räkningar
 • Mobiltelefontjänster
 • Livsmedels- / mat- eller underhållningskostnader
 • Barnomsorgskostnader

Långivare delar ofta upp informationen som består av en skuldkvot i separata kategorier innan de fattar ett slutgiltigt beslut om huruvida ett lån ska förlängas eller beviljas.

Detta förhållandet tar endast hänsyn till skulder som är direkt relaterade till en inteckning. Den beräknas genom att lägga till bolånebetalningen, husägarens försäkring, fastighetsskatter och avgifter för husägare (om tillämpligt) och dela det med månadsinkomsten.

Till exempel: Om månatlig inteckning, försäkring, skatter och avgifter motsvarar 20000 och månadsinkomst är lika med 60000, skulle förhållandet vara 30% (20000 dividerat med 60000).

Långivare vill se ett förhållande på under 30% eller mindre för konventionella lån. Ju högre andel, desto mer risk tar långivaren och desto mer sannolikt skulle en högre ränta tillämpas om lånet beviljades.

Förhållandet är samma sak som skuldkvot, vilket innebär att de inkluderar alla skulder relaterade till inteckning, plus pågående månatliga skulder som kreditkort, billån, studielån, barnbidrag etc.

Varför din skuldkvot är viktig

Det finns ingen lag som fastställer en definitiv skuldkvot som kräver att långivare gör ett lån, men det finns vissa accepterade standarder, särskilt när det gäller federala bostadslån.

Förhållandet mellan konventionella lån varierar beroende på långivare. Större långivare med stora tillgångar är mer benägna att acceptera konsumenter med en hög skuldkvot, men bara om de har en personlig relation med kunden eller tror att det finns tillräckligt med inkomst för att täcka alla skulder.

Kom ihåg att bevis visar att ju högre förhållande, desto mer sannolikt kommer låntagaren att ha problem med att betala.

Är din skuldkvot för hög?

Ju lägre din skuldkvot är, desto bättre är din ekonomiska situation. Du gör antagligen OK om din skuldkvot är lägre än cirka 30%. Även om varje situation är annorlunda kan ett förhållande på 40% eller högre vara ett tecken på en kreditkris. När dina skuldbetalningar minskar med tiden kommer du att spendera mindre av din län till ränta, vilket frigör pengar till andra budgetprioriteringar, inklusive besparingar.

Hur du förbättrar din skuldkvot

Målet är vanligtvis 40% eller mindre, och långivare rekommenderar ofta att du åtgärdar det om ditt förhållande överstiger 35%. Det finns två alternativ för att förbättra din skuldkvot:

 • sänk din skuld
 • öka din inkomst

Ingen av dem är lätt för många människor, men det finns strategier att överväga som kan fungera för dig.

Sänk dina skuldbetalningar

För de flesta är det lättare att angripa skulder av de två lösningarna. Börja med att göra en lista över allt du har i skuld. Listan ska innehålla kreditkortsskulder, billån, hypotekslån och bostadslån, avgifter för husägare, fastighetsskatter och utgifter som internet, kabel- och gymmedlemskap. Och mer.

Titta sedan på dina månatliga betalningar. Är någon av dem större än de behöver vara? Hur mycket ränta betalar du till exempel på kreditkort? Även om du kan bli avvisad för ett skuldkonsolideringslån på grund av en hög skuldkvot, kan du fortfarande bedriva ett alternativ för skuldkonsolidering: ideell skuldhantering. Med ideell skuldhantering kan du konsolidera dina skuldbetalningar med en hög skuldkvot eftersom du inte tar ett nytt lån. Du är fortfarande berättigad till lägre räntor, vilket kan sänka dina månatliga skuldbetalningar och därmed sänka din andel.

Kom ihåg att förbättra din skuldkvot baseras på skuldbetalningar och inte på skuldsaldo. Du kan sänka dina skuldbetalningar genom att hitta en skuldlösning med lägre räntor eller en längre betalningsplan.
Andra alternativ som är värda att överväga att sänka dina kostnader och betala av skulder:

Avbryt ditt TV abonnemang eller välj en billigare plan för att sänka dina månatliga kostnader. Leta sedan efter sätt att spara pengar på din mobiltelefonräkning. Kan du gå till ett mobiltelefonabonnemang som använder mindre data och kostar mindre?
Lägg upp stora inköp tills du har mer pengar. Ju mer kontanter du kan använda på ett köp, desto mindre måste du låna, så öppna ett sparkonto för att betala för stora biljettartiklar som bilar och semester.

Omfinansiera lån om det är vettigt. Räntorna har sjunkit dramatiskt sedan den stora lågkonjunkturen och är fortfarande låga. Fråga med en långivare om omfinansiering, som kan innebära kostnader i förväg, är ekonomiskt vettigt.
Ändra dina shoppingvanor. Överväg att handla mat i stora butiker. Se om du kan reparera trötta apparater istället för att byta ut dem. Försök att hålla din gamla bil igång i ytterligare ett år eller två och undvik impulsen att köpa de modefärdiga kläderna när de lite daterade kommer att göra.

Sälj onödiga saker på eBay eller Blocket och applicera intäkterna på din betalningsplan.
Köp inte på impuls. Om något är säker på att undergräva din strategi är det onödiga bra köp.
Viktigast, gör en realistisk budget för att sänka din skuld och hålla fast vid den. En gång i månaden beräknar du om skuldkvoten och ser hur snabbt den faller under 40%.

Öka din inkomst

Att förbättra inkomstsidan nästan alltid är svårare eftersom det ofta kräver en sak som ingen har tillräckligt med – tid. Att hitta ett natt- eller helgjobb som producerar till och med ett par tusen kan vara skillnaden i att få ditt skuldkvot under 40%.

Här är några sätt att öka din inkomst:

 • Be om en löneökning på jobbet
 • Starta ett litet företag
 • Annonsera dina färdigheter online: städning, praktiskt arbete, barnpassning.
 • Börja köra för Uber eller Lyft.
 • Köp och sälj olika saker såsom möbler eller andra varor: köp på garage och loppmarknader, sälj på eBay och Blocket
 • Klipp gräsmattor, skyffla snö, ta semesterskift.

Att hitta en kombination av de två – deltidsjobb, plus att minska kostnaderna – är den ultimata lösningen och kan till och med sätta din skuldkvot så låg den bara kan vara. Om att jobba extra inte tilltalar dig, kom ihåg – det här är bara tillfälligt. Du kan använda inkomsten för att betala av skulder, vilket minskar din andel och ditt behov av att arbeta extra.

Påverkar din skuldkvot din kreditvärdighet?

De goda nyheterna om du har hög skuldkvot är att den inte har någon inverkan på din kreditvärdighet, eftersom kreditvärderingsinstituten inte inkluderar din inkomst bland sina kreditpoängfaktorer. De dåliga nyheterna: Att maximera dina kreditkort kommer ändå att skada din kreditvärdighet.

Betygsföretag beräknar faktiskt din kreditanvändningsgrad (dvs. hur mycket av din kreditgräns du använder) för att bestämma din poäng, så det är ingen överraskning att personer som bär höga skuldbördor ofta har dålig kreditvärdiget. Till exempel, om du har en gräns på 100 tusen kronor på ditt favoritkreditkort och ditt nuvarande kortsaldo är 90000 kr, kommer den resulterande kreditanvändningsgraden på 90% inte att återspegla din kreditvärdighet.

Lägre kreditanvändningsnivåer motsvarar generellt högre kreditvärdighet (för att inte tala om bättre ekonomisk hälsa), med en långvarig tumregel att hålla saldon under 30% av din kreditgräns. Det innebär att leva inom dina medel och betala ditt kreditkortsaldo när det är möjligt.

Varför är det viktigt att hålla koll på din skuldsättning?

Att beräkna din skuldkvot kan hjälpa dig att undvika ”krypande skuldsättning” eller gradvis ökad skuld. Impulsköp och rutinmässig användning av kreditkort för små, dagliga inköp kan lätt leda till oöverskådlig skuld. Genom att övervaka din skuldkvot kan du:

Fatta sunda beslut om att köpa på kredit och ta lån. Se de tydliga fördelarna med att göra mer än dina minsta kreditkortsbetalningar.

Undvik stora kreditproblem. Borgenärer tittar på din skuldkvot för att avgöra om du är kreditvärdig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *