Moderna sätt att Uppnå Positiv Avkastning på Volatila Marknader

Är du oroad över rådande marknadsförhållanden och undrar hur man kan tjäna pengar på börsen även om tiderna är ostabila och börsen är volatil? ’Absolute Return ’ Investeringsstrategi En investeringsstrateg som många använder är ”Absolute Return Investing”. Men vad i hela friden betyder det? För det första är målet med Absolute Return Investing att ge positiv […]

Continue Reading

Vad är ett Konsolideringslån?

Skuldkonsolidering är när en individ tar ett nytt lån för att betalatillbaka ett antal mindre lån, skulder eller räkningar som de för närvarande betalar på. Wikipedia beskriver order såhär: ”en term inom koncernredovisning som innebär att finansiella rapporter från ett moderbolag och (minst) ett dotterbolag eller intressebolag sammanfogas”. Skuldkonsolidering följer samma princip, vilket innebär att […]

Continue Reading
Att Investera i en Volatil Marknad

Att Investera i en Volatil Marknad

2020 har ingenting gått att planera. Det inkluderar aktiemarknaden. Med några av de största nedgångarna och de snabbaste återhämtningarna kan den oförutsägbara marknaden ha rasat även erfarna investerare. För en nybörjare kan marknaden se direkt läskig ut. Steg ett: Bedöm Innan du dyker in på marknaden rekommenderas att ta ett steg tillbaka och bedöma den […]

Continue Reading