Vad är en Kreditprövning – Allt du Bör Veta!

Banklån Ekonomi Privatlån

Vi har i denna artikel diskuterat vad en kreditupplysning, även känd som UC upplysning är, men i denna artikel ska vi kolla närmare på av en kreditprövning är. Även om orden är lika finns det ett antal skillnader mellan vad en kreditprövning och kreditupplysning är.

En långivare är skyldig att göra en kreditprövning när du ansöker om ett lån. Syftet med en kreditprävning är att försäkra sig om att du har de ekonomiska förutsättningarna för att kuna betala tillbaka lånet.

Kreditprövningen skiljer sig från kreditupplysningar och dessa två bör inte blandas ihop. Långgivaren gör en kreditprövning och tittar på ett antal olika faktorer för att bilda sig en uppfattning om din betalningsförmåga. Detta görs vanligen när man ansöker om ett lån eller någon annan form av kredit.

Utifrån denna information, och i vissa fall även genom en kreditupplysning, avgör långivaren om du är lämplig att ge ett lån till mot bakgrund av din återbetalningskapacitet.

Kreditvärdering och godkännande är den process som ett företag eller en individ måste genomgå för att bli berättigade till ett lån eller att betala för varor och tjänster under en längre period (avbetalning).

Det hänvisar också till den process som företag eller långivare gör när de utvärderar en kreditbegäran. Att bevilja kreditgodkännande beror på borgenärens vilja att låna ut pengar i den nuvarande ekonomin och samma långivares bedömning av låntagarens förmåga och vilja att returnera pengarna eller betala för de erhållna varorna – plus ränta – i rätt tid.

Vanligtvis måste småföretag söka kreditgodkännande för att erhålla lån från långivare, investerare och leverantörer och även bevilja kreditgodkännande till sina kunder.

Utvärdering av kreditvärdighet

I allmänhet beror beviljandet av kredit på det förtroende som långivaren har till låntagarens kreditvärdighet. Kreditvärdighet – som omfattar låntagarens förmåga och betalningsvillighet – är en av många faktorer som definierar en långivares kreditpolicy. Borgenärer och långivare använder ett antal finansiella verktyg för att utvärdera en potentiell låntagares kreditvärdighet.

När både långivare och låntagare är företag bygger mycket av utvärderingen på att analysera låntagarens balansräkning, kassaflödesanalyser, lageromsättningshastigheter, skuldstruktur, ledningsresultat och marknadsförhållanden. Borgenärer gynnar låntagare som genererar nettovinster utöver skuldförpliktelser och eventuella oförutsedda utgifter. Nedan följer några av de faktorer som långivare beaktar när de utvärderar en person eller ett företag som söker kredit:

Kreditvärdighet. En historia av tillförlitlighet, moralisk karaktär och förväntningar på fortsatt prestation visar en gäldenärs förmåga att betala. Borgenärer ger gynnsammare villkor för dem med hög kreditvärdighet via lägre poängstrukturer och räntekostnader.

Storleken på skuldbördan. Borgenärer söker låntagare vars inkomst överstiger kraven i betalningsplanen. Skuldens storlek begränsas nödvändigtvis av tillgängliga resurser. Borgenärer föredrar att bibehålla ett säkert förhållande mellan skuld och kapital.

Lånets storlek. Borgenärer föredrar stora lån eftersom de administrativa kostnaderna minskar proportionellt med lånets storlek. Lagliga och praktiska begränsningar erkänner dock behovet av att sprida risken antingen genom att göra ett större antal lån eller genom att låta andra långivare delta. Deltagande långivare måste ha tillräckliga resurser för att underhålla stora låneansökningar. Dessutom måste låntagaren ha kapacitet att inta en stor summa pengar.

Frekvens av upplåning. Kunder som är frekventa låntagare och goda kunder till en bank skapar ett rykte som direkt påverkar deras förmåga att säkra lån till fördelaktiga villkor.

Lånets längd. Långivare accepterar ytterligare risk när tidshorisonten ökar. För att täcka en del av risken tar långivare ut högre räntor för långfristiga lån.

Sociala och samhälleliga överväganden. Långivare kan acceptera en ovanlig risknivå på grund av det sociala nytta som följer av lånets användning. Exempel kan vara banker som deltar i låginkomstprojekt eller inkubatorprogram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *