Vad är Peer to Peer Lån?

Privatlån Spartips

När man pratar om lån och finanser finns det massor av olika termer sm kan vara komplicerade. I denna artikel ska vi titta närmare på vad peer to peer lån, även känt som P2P lån betyder.

P2P-utlåning gör det möjligt för privatpersoner och företag att låna ut och låna pengar genom att ansluta långivare med låntagare direkt via en online-peer-to-peer-utlåningsplattformer istället för att använda en traditionell bank som mellanhand. Ur ett investerares perspektiv är det dock också möjligt att investera på plattformar som samarbetar med låneproducenter, vilket suddar ut det direkta förhållandet mellan långivare och låntagare.

Eftersom P2P-lån är uppdelade i mindre delar är det möjligt för många olika ombud att finansiera dem. Anledningen till att peer-to-peer-utlåning ofta kategoriseras som alternativ finansiering är således att det är en metod för att finansiera skulder utanför det traditionella banksystemet.

Sedan uppfinningen av pengar har individer och institutioner (långivare) med pengar lånat ut till människor och företag som behöver pengar (låntagare). Peer-to-peer-utlåning representerar en konvergens mellan kollektiv finansiering och informell finansiering (även känd som insiderfinansiering), vilket är finansiering som uppnås genom att mobilisera befintliga sociala relationer som vänner, familj eller professionella bekanta. Dessa är båda finansieringsmetoder med en lång historia.

Den explosiva tillväxten av internet och sociala nätverk har avsevärt ökat omfattningen och potentialen för P2P-utlåning genom att möjliggöra peer-to-peer-utlåningsplattformar att etablera onlinemarknadsplatser som fungerar som mellanhänder mellan långivare och låntagare. Detta innebär att låntagare och långivare inte behöver ha befintliga sociala relationer med varandra för att få en transaktion att ske. Istället baseras transaktionen på kredituppgifterna för låntagarna och de underliggande tillgångarna (om någon) som stöder lånet.

Långivare i P2P-utlåning kan vara både privatpersoner och institutionella investerare, och traditionella kreditinstitut som banker tillåts alltmer av plattformar att delta i finansieringen. Förtjänsten som investerare får i peer-to-peer-utlåning är räntebetalningar som beror på låntagarens risk och lånets löptid.

Låntagare i P2P-utlåning kan vara både företag och privatpersoner. Medan alla som uppfyller objektiva kriterier som nationalitet, laglig ålder osv. För att kunna få ett P2P lån måste låntagare klara ett kreditvärderingssystem som definierar om det är möjligt att låna och på vilka villkor.

Peer-to-Peer-utlåningsplattformar

P2P-utlåningsplattformar möjliggör interaktioner mellan efterfrågesidan (låntagare) och utbudssidan (långivare) i finansieringsprocessen. För att skapa en väl fungerande marknadsplats är de två viktigaste jobben för plattformar att rekrytera låntagare och långivare och att fastställa regler och villkor för engagemang. Förutom marknadsskapande inkluderar nyckelfunktioner även lånebehandling och aktiviteter som bidrar till att bygga en gemenskap.

Hur en peer-to-peer-utlåningsplattform tjänar intäkter beror till stor del på plattformens affärsmodell och hur investeringen är strukturerad, vilket också kommer att ha stor inverkan på investerarnas riskstruktur.

Plattformar i P2P-utlåning fungerar i allmänhet med lägre driftskostnader jämfört med konventionella kreditinstitut, vilket gör det möjligt för dem att erbjuda attraktiva förutsättningar för både långivare och låntagare genom att överföra dessa lägre kostnader över både utbuds- och efterfrågesidan.

I bästa fall erbjuds långivare således attraktiv avkastning jämfört med andra spar- och investeringsprodukter och låntagare erbjuds tillgång till kapital, konkurrenskraftiga räntor och en snabbare process jämfört med liknande produkter som bankerna erbjuder. Kreditgivare lockas dessutom av riskdiversifiering, lägre transaktionskostnader och tillgång till marknaden, medan låntagare lockas av transparens och – i vissa fall – löftet om lån utan säkerhet.

Peer-to-Peer-utlåning affärsmodeller

När du investerar i peer-to-peer-utlåning är det särskilt viktigt att förstå plattformens affärsmodell där du investerar eftersom detta har stor inverkan på riskerna för investerare. Detsamma gäller om du är en låntagare som vill samla in pengar för ditt företag eller något annat syfte. För närvarande finns fyra allmänna affärsmodeller i peer-to-peer-utlåning: 1. Standard P2P-utlåning, 2. P2P-utlåning med låneproducenter, 3. Bankfinansierad P2P-utlåning och 4. Balansräkning.

I standard peer-to-peer-utlåning (affärsmodell 1) finns det bara en mellanhand (plattformen) mellan dig och investeraren, vilket gör både affärsmodellen och incitamentet för plattformen ganska lätt att förstå. Vid P2P-utlåning med låneproducenter (affärsmodell 2) finns det två oberoende parter mellan dig och låntagaren (plattformen och låneproducenten), vilket gör det svårare för investerare att förstå plattformens incitament och vem som lånar på plattform. De två sista affärsmodellerna är närmare skuggbank och det är upp till diskussion om dessa ska inkluderas som peer-to-peer-utlåning. Vi har dock valt att ta med både bankfinansierad P2P-utlåning och balansräkning i denna översyn för att ge dig en fullständig uppfattning om de affärsmodeller du kan stöta på som en investerare som är intresserad av P2P-utlåning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *