Ränta på Lån – Så Funkar Det

Banklån Blancolån Ekonomi Företagslån

Ränte är en term som används brett i lånesammanhang. Ränta är kostnaden för att få låna någon annans pengar. När du lånar pengar betalar du ränta. När du lånar ut pengar tjänar du ränta, generellt sett

Här lär du dig mer om ränta, inklusive vad det är och hur du beräknar hur mycket du antingen tjänar eller är skyldig beroende på om du lånar ut eller lånar pengar.

Vad är ränta?

Ränta beräknas som en procentandel av ett lån (eller deposition) som betalas till långivaren regelbundet för att få låna deras pengar. Beloppet beräknas vanligtvis som en årlig ränta, men ränta kan beräknas för perioder som är längre eller kortare än ett år.

Ränta är ytterligare pengar, en kostnad, som måste återbetalas utöver det ursprungliga lånesaldot eller depositionen.

Hur fungerar ränta?

Det finns flera olika sätt att beräkna ränta, och vissa metoder är mer fördelaktiga för långivare. Beslutet att betala ränta beror på vad du får i utbyte, och beslutet att tjäna ränta beror på de alternativ som finns tillgängliga för att investera dina pengar.

När du lånar: För att låna pengar måste du betala tillbaka det du lånar. För att kompensera långivaren för risken att låna ut till dig (och deras oförmåga att använda pengarna någon annanstans medan du använder dem) måste du betala tillbaka mer än du lånade. Detta görs i form av ränta.

Vid utlåning: Om du har extra pengar tillgängliga kan du låna ut det själv eller sätta in pengarna på ett sparkonto och på så sätt låta banken låna ut det eller investera medlen. I utbyte förväntar du dig att tjäna ränta. Om du inte kommer att tjäna någonting kan du frestas att spendera pengarna istället, för det finns liten fördel med att vänta. Kom dock ihåg att på senare tid är det nollränta på grund av att reporäntan är så låg. Därför får du i dagsläget ingen ränta för att ha pengarna på ett vanligt konto, men detta kan komma att förändras i och med att reporäntan ändras, samt om du väljer att placera dina pengar någon annanstans där du faktiskt får ränta på dina pengar.

Hur mycket betalar du eller tjänar du i ränta? Det beror på:

 • Räntesatsen
 • Lånets belopp
 • Hur lång tid det tar att återbetala

En högre ränta eller ett långfristigt lån leder till att låntagaren betalar mer.

Som ett enkelt räkneexempel, en räntesats på 5% per år och en balans på 100 kr resulterar i räntekostnader på 5kr per år förutsatt att du använder enkel ränta.

De flesta banker och kreditkortsutgivare använder inte enkel ränta. Istället ränteföreningar, vilket resulterar i räntebelopp som växer snabbare.

När måste du betala ränta?

När du lånar pengar måste du i allmänhet betala ränta. Men det kanske inte är uppenbart, eftersom det inte alltid finns en transaktion eller en separat faktura för räntekostnader.

Avbetalningsskuld: Med lån som vanliga hem-, bil- och studielån är räntekostnaderna inblandade i din månatliga betalning. Varje månad går en del av din betalning mot att minska din skuld, men en annan del är din räntekostnad. Med dessa lån betalar du ner din skuld över en viss tidsperiod (till exempel en 15-årig inteckning eller ett femårigt billån).

Revolverande skuld: Andra lån är revolverande lån, vilket innebär att du kan låna mer månad efter månad och göra periodiska betalningar på skulden. Till exempel låter kreditkort dig spendera flera gånger så länge du håller dig under din kreditgräns. Ränteberäkningarna varierar, men det är inte så svårt att ta reda på hur ränta tas ut och hur dina betalningar fungerar.

Ytterligare kostnader: Lån är ofta noterade med en årlig procentsats (APR). Detta nummer berättar hur mycket du betalar per år och kan inkludera extra kostnader utöver räntekostnaderna. Din rena räntekostnad är räntan (inte effektiv ränta). Med vissa lån betalar du stängningskostnader eller finansieringskostnader, som tekniskt sett inte är räntekostnader som kommer från lånebeloppet och din räntesats. Effektiv ränta är det bästa sättet att inkludera alla kostnader associerade med lånet.

Vad betyder termerna?

Att förstå definitionerna av gemensamma intresserelaterade termer är viktigt.

Räntesats: Det belopp som en långivare debiterar en låntagare för användning av tillgångar, uttryckt i procent av kapitalbeloppet.
Kapitalisering: Eventuell obetald ränta som läggs till huvudmannen. Obetald ränta är ofta ränta som uppkommer under tider då betalningar skjuts upp (t.ex. betalningsperioder, fördröjningar eller uppskjutningar). Kapitalisering av ränta kan inträffa när lånet återbetalas för första gången eller efter en tillfällig avstängning av betalningarna.

Hur fungerar allt?

Hur mycket ränta som kommer att betalas beror på:

 • Mängden lånat belopp
 • Den ränta som tas ut
 • Hur lång tid det tar att återbetala lånet.

Hur du minskar dina räntekostnader

Det finns sätt att minska den ränta som ska återbetalas.

 • Gör betalningar när det inte krävs. Genom att göra detta kan räntekapitalisering undvikas, vilket minskar det totala belopp som ska återbetalas.
 • Anmäl dig till autogiro vilket ofta sänker den debiterade räntan.
 • Betala mer än den lägsta månatliga betalningen. Genom att göra detta kan det täcka räntebeloppet och direkt minska ditt lån, och därmed dina räntekostnader.
 • Förhandla med din långivare om lägre räntor.
 • Bättre kreditvärdighet ger generellt lägre ränta vid lån.

Hur man beräknar ränta

Mängden ränta som ackumuleras  på lån från månad till månad bestäms av en enkel ränteformel. Denna formel består i att multiplicera lånesaldot med antalet dagar sedan den senaste betalningen, gånger räntefaktorn.

Räntor

Det är viktigt att hålla ekonomin god av många skäl. Dålig kredit kan påverka räntorna på lån och / eller kreditkort negativt. Till exempel, om en långivare kontrollerar en potentiell låntagares kreditvärdighet och upptäcker att låntagaren har missade betalningar, betalningsanmärkningar och liknande kan den långivaren besluta att neka kredit för kunden eller ta ut en högre räntesats för lånet än vad de skulle göra för en kund som har en god kreditvärdighet. En bra kreditvärdighet kan spara pengar genom att låna pengar till lägre räntor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *