Vad är Konjunktur? Allt du Bör Veta

Ekonomi

Konjunkturcykeln, även känd som ekonomisk cykel, avser fluktuationerna i ekonomin som består av expansioner och lågkonjunkturer mätt med den reala bruttonationalprodukten eller BNP. Man brukar ofta tala om högkonjunktur och lågkonjunktur, och konjunktur i helhet talar om hela den ekonomiska cykeln och förändringarna i den.

Enkelt förklarat beskriver konjunktur tidsperioder där ekonomin växer, toppar, går ner, och bottnar upprepade gånger.

Konjunkturcykeln hänvisar till fluktuationer i produktionen av varor och tjänster i hela ekonomin, handel, sysselsättning och övergripande ekonomisk aktivitet.

Även om termen ”cykel” används, uppvisar dessa svängningar i ekonomisk aktivitet vanligtvis inte enhetlig eller förutsägbar periodicitet, och deras varaktighet kan variera från tid till annan.

Ökningen och nedgången av bruttonationalprodukten, samt tillverkningsdata och arbetslöshetstal, rapporteras ofta i en mängd olika online- och offline-källor, inklusive finansiella tidningar, TV-nyhetsrapporter och internet. Alla dessa uppgifter hjälper till att indikera var en ekonomi befinner sig i sin cykel.

Vad du behöver veta om konjunkturcykler …

En konjunktur är en upprepande slinga som i allmänhet går genom fyra faser: expansion (växande), topp (högsta punkten), sammandragning eller lågkonjunktur (fallande) och den lägsta punkten.

En expansion är det första steget. Det kännetecknas vanligtvis av stadig ekonomisk tillväxt med ökande produktion, försäljning, sysselsättning, inkomster och uppåtgående prispress. Investeringarna blomstrar.

En topp är andra etappen. Det är den högsta punkten i konjunkturcykeln. Ekonomin producerar med sin maximala kapacitet, sysselsättningen är hög och inflationstrycket på priserna är uppenbara. Priserna når sin högsta nivå och ekonomiska indikatorer slutar så småningom att växa.

Efter en topp börjar ekonomin en korrigering, som kallas en sammandragning eller lågkonjunktur. Under denna period minskar produktionen, försäljningen börjar sjunka på grund av minskad efterfrågan, arbetslösheten ökar och inkomsterna stagnerar eller minskar.

Saktningen stannar upp. Vid denna tidpunkt har ekonomin nått botten, vilket markerar slutet på depressionen och leder till nästa fas: återhämtning.

Ibland kan du se ytterligare två termer som används för att beskriva en konjunkturcykel. Dessa inkluderar depression, som följer lågkonjunkturen och kännetecknas av ständigt minskande ekonomisk tillväxt, ökande arbetslöshet och sjunkande produktion. och återhämtning, där ekonomin börjar vända och gå in i en ny fas av en uppåtgående trend.

Generellt visar återhämtningsfasen slutet på en konjunkturcykel.

Den genomsnittliga konjunkturcykeln är normalt på lite mindre än sex år. Analytiker försöker förutse när ett steg kommer att gå över till nästa och hur snabbt. Detta är inte alltid lätt eftersom det finns många faktorer som spelar in här. Väldigt få förutspådde till exempel kraschen 2008, vilket ledde till lågkonjunkturen 2008-2009. Enligt varje konjunkturcykel är den genomsnittliga expansionstiden 58,4 månader, medan den genomsnittliga minskningsperioden är 11,1 månader.

Hur påverkar konjunkturcykeln marknaderna?

Låt oss ta en titt på lågkonjunkturer. Dessa kan leda till enorma förluster på aktiemarknaderna. Till exempel under 18-månadersperioden under den stora lågkonjunkturen uthärdade de flesta större aktieindex världen över nedgångar med över 50 procent. Händelsen markerade världens värsta ekonomiska nedgång sedan den stora depressionen på 1930-talet.

Handlare och investerare måste ta hänsyn till konjunkturcykeln i sina strategier och överväga hur deras tillgångar fördelas enligt ekonomiska förändringar. De bör också vara medvetna om konjunkturföretag, som påverkas direkt av förändringar i ekonomin.

När det gäller affärer är ekonomiska ökningar och minskningar en del av den dagliga driften av verksamheten. Att räkna ut hur man kan förutse dessa rörelser har blivit ett kärnkrav, inte bara i den vanliga driften av företaget utan också i dess förmåga att överleva dessa förändringar, och säkerheten att växa på lång sikt. Dessa förutsägelser görs med hjälp av verktyg och metoder som har utvecklats av dem med en fördjupad kunskap om ekonomins funktion och deras rörelser över tiden.

Ett av de vanligaste verktygen som används vid prognoser för affärstrender och utsikter är den finansiella cykeln. Detta koncept har att göra med observationen av stagnation och tillväxt i en ekonomisk miljö som sedan styr de åtgärder som ska vidtas för att förbli flytande.

Hur upprättas en ekonomisk cykel, konkunktur?

Upprättandet av en finansiell cykel är beroende av flera faktorer. Dessa inkluderar:

  • Övergripande offentliga utgifter
  • Fastställda räntor
  • Bruttonationalprodukt (BNP)
  • Antal anställningar

För alla dessa faktorer, med undantag av räntor, tenderar högre siffror att indikera den övre positionen för en cykel medan fallande siffror visar att en lågkonjunktur närmar sig. Förstå att olika faktorer kan ha olika inflytande över din finansiella cykel, det vill säga ditt företag kan vara mer mottagligt för makroekonomiska faktorer som BNP.

Hur konjunktur påverkar ditt företag

I förhållande till upp- och nedgångar i den ekonomiska cykeln är förståelse och förväntan avgörande. Om du kan få en uppfattning om vad som förväntas, kan du väga och fatta försiktiga beslut som kommer att bibehålla hälsan i ditt företag, även i tider med låg ekonomisk aktivitet, lågkonjunktur.

Observera att kunskapen som gör att du kan läsa och tolka ekonomiska cykler generellt inte ger en fullständig bild. Du måste gå på djupet för att förstå de inre funktionerna i den specifika sektor som ditt företag faller inom. Att ha denna kunskap gör det möjligt för dig att identifiera vilken typ av cykel som du måste följa för att ha bästa chans att få resultat som återspeglar din position.

Att ha kunskap eller insikt i ekonomiska cykler kan också hjälpa dig att se de olika stadierna i cykeln när de börjar inträffa. Detta kommer att ge dig ett försprång när det gäller att driva ditt företag när du försöker göra justeringar därefter så att dina metoder antingen hjälper till att mildra de negativa effekterna av ett tråg eller förbättra vinsterna från en expansion eller topp.

Konjunkturcykeln kan också vara ett användbart verktyg för hanteringen av ditt företags skulder; vare sig det är att lägga till dem, eller anstränga sig för att sänka dem så mycket och så snabbt som möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *