lånetipsen.se

Vad är Inflation? [Komplett Guide]

Vad är inflation? Hur mäts inflation? Inflation är den takt med vilken kostnaden för varor och tjänster stiger över tiden. Det kan också ses som en minskning av värdet på en krona, eller respektive valuta, eftersom konsumenterna nu kan köpa mindre än tidigare med samma peng. Till exempel, förr i tiden fick man mycket för […]

Continue Reading
lånetipsen.se

Vad är Deflation? Komplett Guide

Deflation defineras som ett ihållande fall i den allmänna prisnivån. Deflation representerar motsatsen till inflation, som definieras som en ökning av den totala prisnivån över en tidsperiod. Deflation, inflation och desinflation representerar olika beteenden för prisnivån. Prisnivån mäts ofta med konsumentprisindex (KPI). KPI-indexet mäter förändringar i prisnivån för en bred korg med vanligakonsumentprodukter och hur […]

Continue Reading
Vad är ett SMS lån?

Fördelar och Nackdelar med Snabblån

Låt oss börja med grunderna i den här. Snabblån, även kända som SMS lån är små, höga avgiftslån, kortfristiga (vanligtvis en till två veckor långa), lån som ofta används innan löning och betalas tillbaka vid lönedagen. Det är ingen nyhet att snabblån är extremt dyra,helt enkelt för att när du när du tar ett snabblån […]

Continue Reading

Vad är Konjunktur? Allt du Bör Veta

Konjunkturcykeln, även känd som ekonomisk cykel, avser fluktuationerna i ekonomin som består av expansioner och lågkonjunkturer mätt med den reala bruttonationalprodukten eller BNP. Man brukar ofta tala om högkonjunktur och lågkonjunktur, och konjunktur i helhet talar om hela den ekonomiska cykeln och förändringarna i den. Enkelt förklarat beskriver konjunktur tidsperioder där ekonomin växer, toppar, går […]

Continue Reading
Ekonomisk flaskhals och brådskande behov av pengar: vad ska jag göra?

Vad är ett Lån utan Säkerhet?

Lån utan säkerhet är, enkelt förklarat, lån som inte kräver säkerheter för att godkänna lånet. Långivaren kommer att kontrollera din kreditvärdighet och överväga några andra faktorer, såsom inkomst, sparande och skuld, för att se om du är kvalificerad. Säkerheter är normalt saker som en bil eller hus, som långivaren kan ta beslag på för att få […]

Continue Reading

Vad är ett Värdepapper? Vad Betyder Det?

De flesta av oss känner till de vanligaste termerna som beskriver traditionella värdepapper: aktier, obligationer, fonder och så vidare. Men ibland kan du se nya termer som du aldrig hört tigiare. Termen värdepapper är ofta en sådan. När det gäller obligationer kanske de flesta investerare känner till termerna ”skuldförbindelser” och ”räntebärande värdepapper.” Men kanske kanske […]

Continue Reading